Vertaling van Franse woorden met uitleg

revitalise

nieuw leven geven aan, opnieuw geboren doen worden, nieuwe kracht geven, herboren worden

Lees meer »