Vertaling van Engelse woorden met uitleg

host

gastheer (ook in computers); (ook) parasiet; groot aantal, hoeveelheid; leger; (in computers) gastgevende computer, een computer die diensten verleent aan andere computers; heilig brood

Lees meer »